Danh mục dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

Doanh nghiệp 0978161988
Sở hữu trí tuệ 0978161988
Sổ đỏ - nhà đất 02466806166
Tư vấn đầu tư 0978161988
Kế toán doanh nghiệp 0978161988
Giấy phép 0978161988
Thành lập hộ kinh doanh 0978161988

Thông tin liên hệ

BACHVIET CONSULTANTS,
Address:11 - Lo 11B - Trung Hoa - Cau Giay - HN
Tel: (024)6.680.61.66 - (024)3.556.04.47 - Fax: (024)3.556.04.47
Hotline: 0904198293 - 0913826915
E-mail : luatsu@luatbachviet.vn

Dịch vụ

Trang chủ » Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế »Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

I.        Cơ sở pháp lý

-          Luật Du lịch 2005;
-          Nghị định Số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch 2005;
-          Thông tư số 89/2008/TT- BVHTTV DL Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

II.      Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành quốc tế phải thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp được kinh doanh lữ hành quốc tế khi có đủ các điều kiện sau (Điều 46 Luật Du lịch năm 2005):
Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh sau:

-     Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

-     Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

-     Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất 04  (bốn) năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành;
Có ít nhất 03 (ba) hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;
Có tiền ký quỹ là 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng) để bồi thường cho khách du lịch trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng đối với khách du lịch; giải quyết các rủi ro đối với khách du lịch không phải mua bảo hiểm du lịch (Điều 15 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP).

III.    Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế


1.       Hồ sơ bao gồm:

-          Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

-          Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

-          Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế; các chương trình du lịch bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (thị trường mục tiêu hướng đến khách sử dụng ngôn ngữ nào thì phải có chương trình du lịch bằng ngôn ngữ đó);

-          Bản kê khai hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động (từ 4 năm trở lên) của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;

-          Bản sao có công chứng thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành (DN phải ký HĐLĐ với ít nhất là 3 hướng dẫn viên);

-          Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành.

-       Số lượng hồ sơ: 02 bộ

2.       Trình tự thực hiện:


-          Bước 1: Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (GPKDLHQT) đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) nơi DN đặt trụ sở chính;

-          Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Sở VHTTDL hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, gửi công văn đề nghị cấp GPKDLHQT lên Tổng cục Du lịch; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch  thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;

-          Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và doanh nghiệp biết.

- Lệ phí: 2.000.000đồng/Giấy phép
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
- Kết quả: Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Sau khi nhận được Giấy phép kinh doanh hoạt động lữ hành quốc tế, doanh nghiệp gửi thông báo lên Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch về thời điểm bắt đầu hoạt động. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được phép kinh doanh lữ hành nội địa.

Để đảm bảo đáp ứng các điều kiện khi xin cấp phép giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tới Văn phòng Luật Bách Việt để được hướng dẫn chi tiết hơn.

Trân trọng!

BACHVIET CONSUTANTS,
Address:No.806 - N2B - Trung Hoa - Cau Giay - HN
Tel: (04)6.680.61.66 - (04).3.556.04.47 - Fax: 04.35560447
Hotline: 0904198293 - 0913826915
E-mail : luatbachviet@gmail.com
Website: http://luatbachviet.vn - http://xincapsodo.vn

BACHVIET CONSULTANTS,

Address: 11 - Lo 11B - Trung Hoa - Cau Giay - HN

Tel:(024)6.680.61.66 - (024)3.556.04.47 Fax: (024)3.556.04.47

E-mail : luatsu@luatbachviet.vn