Danh mục dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

Doanh nghiệp 0978161988
Sở hữu trí tuệ 0978161988
Sổ đỏ - nhà đất 02466806166
Tư vấn đầu tư 0978161988
Kế toán doanh nghiệp 0978161988
Giấy phép 0978161988
Thành lập hộ kinh doanh 0978161988

Thông tin liên hệ

BACHVIET CONSULTANTS,
Address:11 - Lo 11B - Trung Hoa - Cau Giay - HN
Tel: (024)6.680.61.66 - (024)3.556.04.47 - Fax: (024)3.556.04.47
Hotline: 0904198293 - 0913826915
E-mail : luatsu@luatbachviet.vn

Dịch vụ

Trang chủ »Văn bản luật thương mại
nghi-dinh-1582006nd-cp-cua-chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-luat-thuong-mai-ve-hoat-dong-mua-ban-hang-hoa-qua-so-giao-dich-hang-hoa.jpg

Nghị định 158/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật...

Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại về việc thành lập Sở Giao dịch hàng hóa và hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa. Xem tiếp

nghi-dinh-592006nd-cp-cua-chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-luat-thuong-mai-ve-hang-hoa-dich-vu-cam-kinh-doanh-han-che-kinh-doanh-va-kinh-doanh-co-dieu-kien.jpg

Nghị định 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật...

Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện và điều kiện để được kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.  Xem tiếp

nghi-dinh-572006nd-cp-cua-chinh-phu-ve-thuong-mai-dien-tu.jpg

Nghị định 57/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử

Nghị định này áp dụng đối với việc: 1. Sử dụng chứng từ điện tử trong hoạt động thương mại và hoạt động có liên quan đến thương mại trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xem tiếp

nghi-dinh-192006nd-cp-cua-chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-luat-thuong-mai-ve-xuat-xu-hang-hoa.jpg

Nghị định 19/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật...

Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, xuất xứ hàng hoá nhập khẩu. Xem tiếp

nghi-dinh-122006nd-cp-cua-chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-thuong-mai-ve-hoat-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-va-cac-hoat-dong-dai-ly-mua-ban-gia-cong-va-qua-canh-hang-hoa-voi-nuoc-ngoa.jpg

Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành...

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu; các hoạt động ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa. Xem tiếp

nghi-dinh-so-242011nd-cp-cua-chinh-phu-ngay-05042011-ve-dau-tu-theo-hinh-thuuc-hop-dong-xay-dung-kinh-doanh-chuyen-giao.jpg

Nghị định số 24/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/04/2011 về đầu tư theo hình...

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xem tiếp

thong-tu-so-2052010tt-btc-ngay-15122010-huong-dan-xac-dinh-gia-tri-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau.png

Thông tư số xác định giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập...

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; Xem tiếp

Luật Trọng tài Thương mại 2010

Luật Trọng tài Thương mại 2010

Luật Trọng tài Thuơng mại 2010 ăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại. Xem tiếp

BACHVIET CONSULTANTS,

Address: 11 - Lo 11B - Trung Hoa - Cau Giay - HN

Tel:(024)6.680.61.66 - (024)3.556.04.47 Fax: (024)3.556.04.47

E-mail : luatsu@luatbachviet.vn