Danh mục dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

Doanh nghiệp 0978161988
Sở hữu trí tuệ 0978161988
Sổ đỏ - nhà đất 02466806166
Tư vấn đầu tư 0978161988
Kế toán doanh nghiệp 0978161988
Giấy phép 0978161988
Thành lập hộ kinh doanh 0978161988

Thông tin liên hệ

BACHVIET CONSULTANTS,
Address:11 - Lo 11B - Trung Hoa - Cau Giay - HN
Tel: (024)6.680.61.66 - (024)3.556.04.47 - Fax: (024)3.556.04.47
Hotline: 0904198293 - 0913826915
E-mail : luatsu@luatbachviet.vn

Dịch vụ

Trang chủ »Văn bản luật đất đai nhà ở
nghi-dinh-ve-phuong-phap-xac-dinh-gia-dat-va-khung-gia-cac-loai-dat.jpg

Nghị định về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Nghị định này quy định phương pháp xác định giá đất, khung giá các loại đất và định giá các loại đất cụ thể tại địa phương. Xem tiếp

nghi-dinh-1202010nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-1982004nd-cp-ve-thu-tien-su-dung-dat.jpg

Nghị định 120/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử...

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xem tiếp

nghi-dinh-so-1882004nd-cp-ngay-16-thang-11-nam-2004-ve-phuong-phap-nghi-dinh-xac-dinh-gia-dat-va-khung-gia-cac-loai-dat.png

Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp Nghị...

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Xem tiếp

nghi-dinh-cua-chinh-phu-so-1982004nd-cp-ngay-03-thang-12-nam-2004.jpg

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 198/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,   CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định thu tiền sử dụng đất khi: ­1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; 2. Chuyển mục đích sử dụng đất; 3. Chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; 4. Cấp giấy chứng nhận quyền Xem tiếp

hoan-thien-he-thong-phap-ly-ve-bat-dong-san.jpg

Hoàn thiện hệ thống pháp lý về Bất động sản

Hiện nay các nhà đầu tư khai thác bất động sản thưởng gặp vướng mắc trong quá trình giao đất, cho thuê đất, kinh doanh bất động sản… với nhiều nguyên nhân khác nhau: có thể là do những quy định chưa phù hợp, hay do sự chống chéo của những Điều Luật, hoặc là do sự hạn chế về trình độ Xem tiếp

nghi-dinh-188-ve-phuong-phap-xac-dinh-gia-dat-va-khung-gia-cac-loai-dat.png

Nghị Định 188 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH ngày 26 tháng 4 năm 2002; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Xem tiếp

nghi-dinh-so-1972004nd-cp.jpg

Nghị định Số 197/2004/NĐ-CP

Nghị định này quy định về bồi th­ường, hỗ trợ và tái định cư­ khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế quy định tại Điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. Xem tiếp

nghi-dinh-so-1812004nd-cp.jpg

Nghị định Số 181/2004/NĐ-CP

Nghị định này quy định việc thi hành Luật Đất đai đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003. Xem tiếp

luat-nha-o-so-562005qh11.jpg

Luật nhà ở Số: 56/2005/QH11

Luật này quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. Xem tiếp

nghi-dinh-so-1532007nd-cp.jpg

NGHỊ ĐỊNH SỐ 153/2007/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản về các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh; vốn pháp định đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; mua bán nhà, công trình xây dựng theo hình thức ứng tiền trước; điều kiện năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản; chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị Xem tiếp

luat-kinh-doanh-bat-dong-san-so-632006.jpg

Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006

Luật này quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản và giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động sản. Xem tiếp

Luật đất đai 2003

Luật đất đai 2003

Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Xem tiếp

BACHVIET CONSULTANTS,

Address: 11 - Lo 11B - Trung Hoa - Cau Giay - HN

Tel:(024)6.680.61.66 - (024)3.556.04.47 Fax: (024)3.556.04.47

E-mail : luatsu@luatbachviet.vn