Danh mục dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

Doanh nghiệp 0978161988
Sở hữu trí tuệ 0978161988
Sổ đỏ - nhà đất 02466806166
Tư vấn đầu tư 0978161988
Kế toán doanh nghiệp 0978161988
Giấy phép 0978161988
Thành lập hộ kinh doanh 0978161988

Thông tin liên hệ

BACHVIET CONSULTANTS,
Address:11 - Lo 11B - Trung Hoa - Cau Giay - HN
Tel: (024)6.680.61.66 - (024)3.556.04.47 - Fax: (024)3.556.04.47
Hotline: 0904198293 - 0913826915
E-mail : luatsu@luatbachviet.vn

Dịch vụ

Trang chủ »Văn bản thuế-Lệ phí
luat-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-nam-2010.jpg

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Xem tiếp

nghi-dinh-512010nd-cp-ngay-1452010-quy-dinh-ve-hoa-don-ban-hang-hoa-cung-ung-dich-vu.jpg

Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung...

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn. Xem tiếp

thong-tu-lien-tich-so-052008ttltbkh-btc-bca.jpg

Thông tư liên tịch Số: 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA

Thông tư này hướng dẫn về hồ sơ, trình tự và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Xem tiếp

nghi-dinh-so-982007nd-cp-ve-xu-phat-vi-pham-thue.jpg

Nghị định Số: 98/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm thuế

Chương này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, hành vi vi phạm, mức và biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về thuế; trình tự, thủ tục thực hiện các quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Xem tiếp

nghi-dinh-so-132009nd-cp-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-thue.jpg

Nghị định Số: 13/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế như sau: Xem tiếp

nghi-dinh-so-452011nd-cp-ve-le-phi-truoc-ba.jpg

Nghị định Số: 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Nghị định này quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ. Xem tiếp

luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-so-142008qh12.jpg

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Xem tiếp

luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-so-042007.jpg

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007

Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. Xem tiếp

luat-quan-ly-thue-so-782006.jpg

Luật quản lý thuế số 78/2006

Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Xem tiếp

luat-ke-toan-so-032003qh11.jpg

Luật Kế toán Số: 03/2003/QH11

Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán. Xem tiếp

BACHVIET CONSULTANTS,

Address: 11 - Lo 11B - Trung Hoa - Cau Giay - HN

Tel:(024)6.680.61.66 - (024)3.556.04.47 Fax: (024)3.556.04.47

E-mail : luatsu@luatbachviet.vn