Danh mục dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

Doanh nghiệp 0978161988
Sở hữu trí tuệ 0978161988
Sổ đỏ - nhà đất 02466806166
Tư vấn đầu tư 0978161988
Kế toán doanh nghiệp 0978161988
Giấy phép 0978161988
Thành lập hộ kinh doanh 0978161988

Thông tin liên hệ

BACHVIET CONSULTANTS,
Address:11 - Lo 11B - Trung Hoa - Cau Giay - HN
Tel: (024)6.680.61.66 - (024)3.556.04.47 - Fax: (024)3.556.04.47
Hotline: 0904198293 - 0913826915
E-mail : luatsu@luatbachviet.vn

Dịch vụ

Trang chủ »Văn bản luật sở hữu trí tuệ
thong-tu-lien-tich-012008ttlt-tandtc-vksndtc-bca-btp-cua-toa-an-nhan-dan-toi-cao-vien-kiem-sat-nhan-dan-toi-cao-bo-cong-an-va-bo-tu-phap-ve-huong-dan-viec-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-doi-voi-cac-hanh-vi-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue.jpg

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP của Tòa án nhân dân tối cao,...

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Xem tiếp

thong-tu-1322004tt-btc-huong-dan-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-le-phi-shcn.jpg

Thông tư 132/2004/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng...

Thông tư 132/2004/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí SHCN Xem tiếp

nghi-dinh-492009nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-chuyen-giao-cong-nghe.jpg

Nghị định 49/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành...

Nghị định 49/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ Xem tiếp

nghi-dinh-472009nd-cp-ve-xu-phat-vphc-ve-quyen-tac-gia.jpg

Nghị định 47/2009/NĐ-CP về xử phạt VPHC về quyền tác giả

Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan mà không phải là tội phạm và theo quy định của Nghị định này phải bị xử phạt hành chính. Xem tiếp

nghi-dinh-so-1002006nd-cp-ve-quyen-tac-gia.jpg

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP về quyền tác giả

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Xem tiếp

nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh.jpg

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp. Xem tiếp

nghi-dinh-so-1052006nd-cp-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-so-huu-tri-tue.jpg

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở...

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, gồm việc xác định hành vi, tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định thiệt hại, yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm, xử lý xâm phạm bằng biện pháp hành chính, Xem tiếp

luat-so-huu-tri-tue-so-502005qh11-ngay-29-thang-11-nam-2005.jpg

Luật Sở hữu trí tuệ SỐ 50/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.   Xem tiếp

BACHVIET CONSULTANTS,

Address: 11 - Lo 11B - Trung Hoa - Cau Giay - HN

Tel:(024)6.680.61.66 - (024)3.556.04.47 Fax: (024)3.556.04.47

E-mail : luatsu@luatbachviet.vn